F I R
Falske fletter I-cord Rette masker
Felle elastisk I-cord – felle  
Felle I-cord I-cord – opplegg  
Felle med rette masker   S
Felle mot venstre og høyre   Sikksakkmasker
Forkortede pinner L Sammenveving, sy masker
  Legge opp – enkel  
     
G M V
Glattstrikk Magic Loop Vrange masker
    Vrangbord – en rett og en vrang
    Vrangbord – ujevn
H P Vridd rett og vridd vrang
Halvpatent Pen kant  
Helpatent Picot – opplegg Ø
  Picot – brettekant Øke – hente opp maske mellom to masker
    Øre – reveøre