FIR
Falske fletterI-cordRette masker
Felle elastiskI-cord – felle 
Felle I-cordI-cord – opplegg 
Felle med rette masker S
Felle mot venstre og høyre Sikksakkmasker
Forkortede pinnerLSammenveving, sy masker
 Legge opp – enkel 
   
GMV
GlattstrikkMagic LoopVrange masker
  Vrangbord – en rett og en vrang
  Vrangbord – ujevn
HPVridd rett og vridd vrang
HalvpatentPen kant 
HelpatentPicot – oppleggØ
 Picot – brettekantØke – hente opp maske mellom to masker
  Øre – reveøre