F I R
Falske fletter I-cord Rette masker
Felle elastisk I-cord – felle
Felle I-cord I-cord – opplegg
Felle med rette masker S
Felle mot venstre og høyre Sikksakkmasker
Forkortede pinner L Sammenveving, sy masker
Legge opp – enkel
G M V
Glattstrikk Magic Loop Vrange masker
Vrangbord – en rett og en vrang
Vrangbord – ujevn
H P Vridd rett og vridd vrang
Halvpatent Pen kant
Helpatent Picot – opplegg Ø
Picot – brettekant Øke – hente opp maske mellom to masker
Øre – reveøre